CER KODAS – EUROPOS ATLIEKŲ KODEKSAS IR APLINKOSAUGOS LEIDIMAI ATLIEKŲ TVARKYTI


PRIEŠ TIKRINANT CER KODAS, JUS BŪTINA PATIKRINTI SISTEMOS AUTORIZACIJAS.

ATLIEKŲ SEKTORIuje VEIKIAMI ĮRENGINIAI SKIRSTYTI Į DVI MAKRO KATEGORIJAS:

- ĮGALINTOS SISTEMOS ATGAVIMAS
- ĮGALINTOS SISTEMOS SMALMENTO

- LAIŠKU PRAŠYTI IŠVYKIMO ĮSIGALIOJIMAI „R“ IR SANTYKINIS NUMERIS.
- LAIŠKU PRAŠYTI LEIDIMAI LAIKYTI „D“ IR SANTYKINIS NUMERIS.

atliekų šalinimo įmonės sertifikato kodas

IŠREGINIMO VEIKLA NUSTATYTA Įstatyminio dekreto 152/06 C priede:

A1: atliekoms, kurios daugiausia pakartotinai naudojamos kaip kuras arba energijai gaminti
A2: tirpiklių regeneravimui ir (arba) regeneravimui
A3: visoms tų organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimo ir (arba) regeneravimo operacijoms (paprastai tai yra kompostavimas)
A4: naudojamas juodųjų ir spalvotųjų metalų perdirbimui ir regeneravimui, taip pat metalų junginiais pripažintiems įrankiams (dažniausiai tai yra automobilių nuolaužų siuntiniai)
A5: kitų neorganinių medžiagų perdirbimui ir (arba) regeneravimui
A6: naudojamas rūgščių ar bazių regeneravimui
A7: galiojantis leidimas regeneruoti produktus, naudojamus teršalams surinkti
A8: naudojami produktams išgauti iš katalizatorių
A9: panaudotų alyvų regeneravimui ar kitokiam pakartotiniam naudojimui
A10: paskleisti dirvoje žemės ūkio labui
A11: jis taikomas naudojant atliekas, gautas atliekant vieną iš R1–R10 nurodytų operacijų
A12: naudinga keistis atliekomis ir joms atlikti vieną iš operacijų, nurodytų nuo R1 iki R11
A13: nurodo leidimą atidėti atliekas į rezervą ir po to atlikti joms vieną iš R1–R12 punktuose nurodytų operacijų (išskyrus laikiną saugojimą prieš surinkimą vietoje, kur jos susidaro)

LAIKYMO VEIKLA NUSTATYTA Įstatyminio dekreto 152/06 B priede

D1: Nusodinimas ant dirvožemio arba į jį (pvz., sąvartynas)
D2: Žemės apdorojimas (pvz., skystų atliekų ar dumblo biologinis skaidymas dirvožemyje)
D3: Gilus įpurškimas (pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius. Druskos kupoluose arba natūraliuose geologiniuose lūžiuose)
D4: Lagūna (pvz., skystų atliekų ar dumblo išleidimas į šulinius, tvenkinius ar lagūnas ir kt.)
D5: Specialiai paruoštas sąvartynas (pvz., sisteminimas atskirose vandeniui nelaidžiose kamerose, uždengtose arba izoliuotose viena nuo kitos ir nuo aplinkos)
D6: Kietųjų atliekų išmetimas į vandens aplinką, išskyrus panardinimą
D7: Panardinimas, įskaitant laidojimą jūros požemyje
D8: Kitur šiame priede nenurodytas biologinis apdorojimas, dėl kurio susidaro junginiai arba mišiniai, kurie pašalinami pagal vieną iš D1–D12 punktuose išvardytų procedūrų
D9: Fizikinis ir cheminis apdorojimas, nenurodytas kitoje šio priedo vietoje, dėl kurio susidaro junginiai arba mišiniai, pašalinami vienu iš D1–D12 punktuose išvardytų procesų (pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir kt.)
D10: Grunto deginimas
D11: Deginimas jūroje
D12: Nuolatinis sandėliavimas (pvz., konteinerių įdėjimas į kasyklą ir pan.)
D13: Preliminarus grupavimas prieš vieną iš operacijų, nurodytų D1–D12 punktuose
D14: Preliminarus perdirbimas prieš vieną iš D1–D13 punktuose nurodytų operacijų
D15: Išankstinis deponavimas prieš vieną iš D1–D14 punktuose nurodytų operacijų (išskyrus laikinąjį saugojimą prieš paėmimą vietoje, kur jie buvo pagaminti)

CER KODŲ SĄRAŠAS
EUROPOS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

CER ATSISAKYMO IR APRAŠYMO KODAS

010000 ATLIEKOS, SUSIKUSIANČIOS DĖL PERŽIŪROS, IŠ IŠ KAŠYBOS ARBA KARJERŲ GAMYBOS, TAIP PAT FIZINIS AR CHEMINIS MINERALŲ APDOROJIMAS

010100 CER atliekos, susidarančios kasant naudingąsias iškasenas

010101 CER atliekos, gautos išgaunant metalo rūdą

010102 CER atliekos, gautos išgaunant nemetalinius mineralus

010300 CER atliekos, susidarančios cheminiu ir fiziniu būdu apdorojant metalo rūdas

010304 * Sterilūs CER, galintys generuoti rūgštį, pagamintą apdorojant sieros rūdą

010305 * CER kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

010306 Sterilūs CER, kurie nepaminėti 01 03 04 ir 01 03 05

010307 * CER kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų, susidariusių cheminiu ir fiziniu metalo rūdų apdorojimu

010308 CER dulkės ir susijusios likučiai, nepaminėtos 01 03 07

010309 CER raudonasis aliuminio oksido gamybos dumblas, nenurodytas 01 03 07

010399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

010400 CER atliekos, susidarančios cheminiu ir fiziniu būdu apdorojant nemetalinius mineralus

010407 * CER atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų, susidarančios cheminiu ir fiziniu būdu apdorojant nemetalinius mineralus

010408 CER atliekos žvyras ir skalda, kurios nepaminėtos 01 04 07

010409 CER atliekos smėlis ir molis 010410 dulkės ir susijusios liekanos, kurios nepaminėtos 01 04 07

010411 CER atliekos, gautos perdirbant kalį ir akmens druską, kurios nepaminėtos 01 04 07

010412 CER atliekos ir kitos mineralų plovimo ir valymo likučiai, nepaminėtos 01 04 07 ir 01 04 11

010413 akmens apdirbimo CER atliekos, kurios nepaminėtos 01 04 07

010499 CER atliekos, nenurodytos kitaip

010500 CER gręžimo purvas ir kitos gręžimo atliekos

010504 CER gėlo vandens gręžinių gręžimo purvas ir atliekos

010505 * CER naftos turintis gręžimo purvas ir atliekos

010506 * CER gręžimo purvas ir kitos atliekos gręžimas, kuriame yra pavojingų medžiagų

CER ATSISAKYMO IR APRAŠYMO KODAS

010507 CER gręžimo purvas ir atliekos, kuriose yra barito, išskyrus klasifikuojamus 01 05 05 ir 01 05 06

010508 EWC chlorido turintis gręžimo purvas ir atliekos, išskyrus klasifikuojamas 01 05 05 ir 01 05 06

010599 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020000 CER ATLIEKOS IŠ ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽVEJYBOS, MAISTO APDOROJIMO IR PARUOŠIMO

020100 Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žvejybos CER atliekos 020101 plovimo ir valymo operacijų dumblas

020102 CER gyvūnų audinių atliekos

020103 CER augalinių audinių atliekos

020104 CER plastiko atliekos (išskyrus pakuotes)

020106 CER gyvūnų išmatos, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotą pakratą), nuotekos, surenkamos atskirai ir išvalomos ne vietoje

020107 CER miškų ūkio atliekos

020108 * CER agrocheminės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

020109 EWC agrocheminės atliekos, išskyrus klasifikuojamas 02 01 08

020110 CER metalo atliekos

020199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020200 CER atliekos, susidarančios ruošiant ir perdirbant mėsą, žuvį ir kitus gyvūninės kilmės maisto produktus

020201 CER dumblas iš plovimo ir valymo operacijų

020202 CER gyvūnų audinių atliekos

020203 CER atliekos, netinkamos vartoti ar perdirbti

020204 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

020299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020300 CER atliekos, gautos ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; konservų gamyba; mielių ir mielių ekstrakto gamyba, melasos ruošimas ir fermentacija

020301 CER dumblas, susidarantis plaunant, valant, lupant, centrifuguojant ir atskiriant komponentus

020302 CER atliekos, susijusios su konservantų naudojimu

020303 CER atliekos, susidarančios ekstrahuojant tirpikliu

020304 CER atliekos, netinkamos vartoti ar perdirbti

CER ATSISAKYMO IR APRAŠYMO KODAS

020305 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

020399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020400 CER atliekos iš cukraus rafinavimo

020401 CER likutinis dirvožemis po runkelių valymo ir plovimo

020402 CER neatitinka specifikacijos kalcio karbonato

020403 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

020499 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020500 CER atliekos iš pieno pramonės

020501 CER atliekos, netinkamos vartoti ar perdirbti

020502 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

020599 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020600 CER atliekos iš konditerijos ir duonos pramonės

020601 CER atliekos, netinkamos vartoti ar perdirbti

020602 CER atliekos, susijusios su konservantų naudojimu

020603 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

020699 CER atliekos, nenurodytos kitaip

020700 CER atliekos, susidarančios alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos

020701 CER atliekos, susidarančios plaunant, valant ir šlifuojant žaliavą

020702 CER atliekos, susidariusios distiliuojant alkoholinius gėrimus

020703 CER atliekos, susidarančios cheminiu būdu apdorojant

020704 CER atliekos, netinkamos vartoti ar perdirbti

020705 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

020799 CER atliekos, nenurodytos kitaip

030000 MEDIENOS APDOROJIMO IR PLOKŠČIŲ, BALDŲ, PLAUŠIOS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS CER ATLIEKOS

030100 CER medienos apdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

030101 CER žievės ir kamštienos atliekos

030104 * EWC pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, medžio drožlių plokštės ir fanera, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų 030105 pjuvenos, drožlės, atraižos, mediena, medžio drožlių plokštės ir fanera, kurios nepaminėtos 03 01 04

030199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

030200 CER atliekos iš medienos konservavimo apdorojimo

CER ATSISAKYMO IR APRAŠYMO KODAS

030201 * CER produktai konservatyviam medienos apdorojimui, kurių sudėtyje yra nehalogenintų organinių junginių

030202 * CER produktai, skirti medienos konservavimui, kuriuose yra chloruotų organinių junginių

030203 * CER produktai, skirti konservatyviam medienos apdorojimui, kuriame yra organinių metalinių junginių

030204 * CER produktai, skirti medienos konservavimui, turintys neorganinių junginių

030205 * CER kiti medienos, kurioje yra pavojingų medžiagų, konservavimo produktai

030299 CER produktai, skirti medienos konservavimui, nenurodyti kitaip

030300 celiuliozės, popieriaus ir kartono gamybos ir perdirbimo CER atliekos 030301 žievės ir medienos atliekos

030302 CER regeneravimo dumblas iš maceravimo vonių (žaliasis skystis)

030305 CER dumblas, susidaręs rašalo šalinimo procesų perdirbant popierių

030307 CER atliekos, susidariusios mechaniniu būdu atskiriant celiuliozę iš popieriaus ir kartono atliekų

030308 CER atliekos, susidariusios rūšiuojant popierių ir kartoną, skirtą perdirbti

030309 CER atliekų dumblas, kuriame yra kalcio karbonato

030310 CER atliekų pluoštai ir dumblai, kurių sudėtyje yra pluoštų, užpildų ir dangos produktų, susidarančių mechaninio atskyrimo procesų metu

030311 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 03 03 10

030399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

040000 CER ATLIEKOS APDIRBANT ODĄ IR KAILIUS, TAIP PAT TEKSTILĖS PRAMONĖS

040100 Odos ir kailių apdirbimo CER atliekos

040101 CER minkštimas ir kalkių nuolaužos

040102 CER kalkinimo atliekos

040103 * CER panaudotos riebalų šalinimo vonios, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės

040104 CER įdegio skystis, kuriame yra chromo

040105 CER įdegio skystis, kuriame nėra chromo

040106 CER dumblas, ypač pagamintas vietoje valant nuotekas, kurių sudėtyje yra chromo

040107 CER dumblas, ypač pagamintas vietoje valant nuotekas, kurių sudėtyje nėra chromo

040108 CER raugintos odos likučiai, atliekos, atraižos, poliravimo milteliai, kurių sudėtyje yra chromo

040109 CER atliekos iš pakavimo ir apdailos operacijų

040199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

040200 CER atliekos iš tekstilės pramonės

040209 CER atliekos iš kompozitinių medžiagų (impregnuotų pluoštų, elastomerų, plastomerų)

040210 CER organinė medžiaga iš natūralių produktų (pvz., riebalų, vaško)

040214 * CER atliekos iš apdailos operacijų, kuriose yra organinių tirpiklių

040215 CER apdailos atliekos, kurios nepaminėtos 04 02 14

040216 * CER dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

040217 CER dažai ir pigmentai, nepaminėti 04 02 16

040219 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

040220 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 04 02 19

040221 CER atliekos iš žaliavinio tekstilės pluošto

040222 CER atliekos iš perdirbtų tekstilės pluoštų

040299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

050000 NAFTOS RAFINAVIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR PIROLITINIO ANGLIŲ APDOROJIMO ATLIEKOS

050100 CER atliekos iš naftos perdirbimo

050102 * CER dumblas iš gėlinimo procesų 050103 * dumblas, nusėdęs ant rezervuarų dugno

050104 * CER rūgšties dumblas, pagamintas alkilinimo procesų metu

050105 * CER alyvos nuotėkis

050106 * CER aliejiniai dumblai, susidarantys prižiūrint gamyklas ir įrangą

050107 * CER rūgšties dervos

050108 * EWC kitos dervos

050109 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

050110 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 05 01 09

050111 * CER atliekos, susidarančios gryninant kurą su bazėmis

050112 * CER rūgštys, kurių sudėtyje yra aliejų

050113 CER liekamasis dumblas iš katilo tiekiamo vandens

050114 CER atliekos, susidarančios aušinimo bokštuose

050115 * CER panaudoto molio filtrai

050116 CER sieros turinčios naftos desulfuravimo atliekos

050117 CER bitumas

050199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

050600 CER atliekos, susidarančios pirolitiniu būdu apdorojant anglį

050601 * CER rūgšties dervos

050603 * EWC kitos dervos

050604 CER atliekos, susidarančios aušinimo bokštuose

050699 CER atliekos, nenurodytos kitaip

050700 CER atliekos, susidarančios gryninant ir transportuojant gamtines dujas

050701 * EWC atliekas, kuriose yra gyvsidabrio

050702 CER atliekos, kuriose yra sieros

050799 CER atliekos, nenurodytos kitaip

060000 CER ATLIEKOS, DĖL NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ

060100 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant rūgštis

060101 * CER sieros rūgštis ir sieros rūgštis

060102 * CER druskos rūgštis

060103 * CER vandenilio fluorido rūgštis

060104 * CER fosforo ir fosforo rūgštis

060105 * CER azoto rūgštis ir azoto rūgštis

060106 * CER kitos rūgštys 060199 atliekos, nenurodytos kitaip

060200 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant bazes

060201 * CER kalcio hidroksidas

060203 * CER amonio hidroksidas

060204 * CER natrio ir kalio hidroksidas

060205 * EWC kitos bazės 060299 kitaip neapibrėžtos atliekos

060300 CER atliekos iš druskų, jų tirpalų ir metalų oksidų MFSU

060311 * CER druskos ir jų tirpalai, kurių sudėtyje yra cianidų

060313 * CER druskos ir jų tirpalai, turintys sunkiųjų metalų

060314 CER druskos ir jų tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13

060315 * CER metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

060316 CER metalų oksidai, nepaminėti 06 03 15

060399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

060400 CER metalo turinčios atliekos, kurios nepaminėtos 06 03

060403 * CER atliekos, kuriose yra arseno

060404 * EWC atliekas, kuriose yra gyvsidabrio

060405 * CER atliekas, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

060499 CER atliekos, nenurodytos kitaip

060500 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

060502 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

060503 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 06 05 02

060600 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant sieros turinčias chemines medžiagas, sieros cheminius procesus ir sieros šalinimo procesus

060602 * CER atliekas, kuriose yra pavojingų sulfidų

060603 EWC atliekos, kuriose yra sulfidų, kurios nepaminėtos 06 06 02

060699 CER atliekos, nenurodytos kitaip

060700 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant halogeninius produktus ir halogeninius cheminius procesus

060701 * Elektrolitinių procesų CER atliekos, kuriose yra asbesto

060702 * EWC aktyvuota anglis iš chloro gamybos

060703 * CER bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

060704 * CER tirpalai ir rūgštys, pvz. kontaktinė rūgštis

060799 CER atliekos, nenurodytos kitaip

060800 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant silicį ir jo darinius

060802 * CER atliekos, kuriose yra pavojingo chlorsilano

060899 CER atliekos, nenurodytos kitaip

060900 CER atliekos iš fosforo produktų MFSU ir cheminių fosforo procesų

060902 CER fosforo šlakas

060903 * CER kalcio pagrindu pagamintos reakcijos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų arba jomis užterštos

060904 CER kalcio pagrindu pagamintos reakcijos atliekos, kurios nepaminėtos 06 09 03

060999 CER atliekos, nenurodytos kitaip

061000 CER atliekos iš azoto turinčių cheminių medžiagų MFSU, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos

061002 * EWC atliekas, kuriose yra pavojingų medžiagų

061099 CER atliekos, nenurodytos kitaip

061100 CER atliekos, susidarančios gaminant neorganinius ir neskaidrius pigmentus

061101 CER atliekos, susidarančios kalcio pagrindu vykstančių reakcijų titano dioksido gamybos metu

061199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

061300 CER atliekos iš neorganinių cheminių procesų, nenurodytos kitaip

061301 * EWC augalų apsaugos produktai, medienos konservavimo medžiagos ir kiti neorganiniai biocidai

061302 * EWC panaudota aktyvuota anglis (išskyrus 06 07 02)

061303 CER suodžiai

061304 * Asbesto apdorojimo CER atliekos

061305 * CER suodžiai

061399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070000 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

070100 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant pagrindines organines chemines medžiagas

070101 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070103 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070104 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070107 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070108 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070109 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070110 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070111 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070112 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 07 01 11

070199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070200 CER atliekos iš plastiko, sintetinio kaučiuko ir dirbtinio pluošto MFSU

070201 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070203 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070204 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070207 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070208 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070209 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070210 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070211 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070212 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 07 02 11

070213 CER plastiko atliekos

070214 * CER atliekos iš priedų, kuriuose yra pavojingų medžiagų

070215 CER atliekos iš priedų, nepaminėtų 07 02 14

070216 * CER atliekas, kuriose yra pavojingo silikono

070217 EWC atliekos, kuriose yra silikono, kurios nepaminėtos 07 02 16

070299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070300 CER atliekos iš organinių dažiklių ir pigmentų MFSU (išskyrus 06 11)

070301 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070303 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070304 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070307 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070308 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070309 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070310 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070311 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070312 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 07 03 11

070399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070400 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant augalų apsaugos produktus (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservavimo medžiagas (išskyrus 03 02) ir kitus organinius biocidus

070401 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070403 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070404 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070407 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070408 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070409 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070410 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070411 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070412 CER angi iš nuotekų valymo vietoje, kurie nepaminėti 07 04 11

070413 * CER kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

070499 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070500 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant farmacinius produktus

070501 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070503 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070504 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070507 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070508 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070509 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070510 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070511 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070512 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 07 05 11

070513 * CER kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

070514 CER kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 07 05 13

070599 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070600 CER atliekos, susidarančios riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos gaminių, formavimo, tiekimo ir naudojimo

070601 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070603 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070604 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070607 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070608 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070609 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070610 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070611 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070612 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 07 06 11

070699 CER atliekos, nenurodytos kitaip

070700 CER atliekos iš smulkių ir kitaip nenurodytų cheminių medžiagų MFSU

070701 * CER vandeniniai plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070703 * CER halogeninti organiniai tirpikliai, plovimo tirpalai ir motininiai tirpalai

070704 * CER kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

070707 * CER halogeninti degalų dugnai ir reakcijos likučiai

070708 * CER kiti dugnai ir reakcijos likučiai

070709 * CER halogeninti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070710 * CER kiti filtrų išspaudos ir panaudoti absorbentai

070711 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

070712 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 07 07 11

070799 CER atliekos, nenurodytos kitaip

080000

080100 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant bei šalinant dažus ir lakus

080111 * CER dažų ir lako atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080112 CER dažų ir lakų atliekos, kurios nepaminėtos 08 01 11

080113 * CER dumblas iš dažų ir lakų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080114 CER dumblas iš dažų ir lakų, kurie nepaminėti 08 01 13

080115 * CER vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ir lakų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080116 CER vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ir lakų, kurie nepaminėti 08 01 15

080117 * dažų ir lako pašalinimo CER dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080118 CER dumblas pašalinus dažus ir laką, nenurodytas 08 01 17

080119 * CER vandeninės suspensijos, kurių sudėtyje yra dažų ir lako, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080120 CER vandeninės suspensijos su dažais ir lakais, nepaminėtos 08 01 19

080121 * CER dažų ar dažų nuėmiklių likučiai

080199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

080200 CER atliekos iš kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) MFSU

080201 CER atliekų dulkės iš dangų

080202 CER vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

080203 CER vandeninės suspensijos, kurių sudėtyje yra keraminių medžiagų

080299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

080300 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant spausdinimo dažus

080307 CER vandeninis dumblas, kuriame yra rašalo

080308 CER vandeninės skystos atliekos, kuriose yra rašalo

080312 * CER atliekų rašalo, kuriame yra pavojingų medžiagų

080313 CER atliekų rašalas, nepaminėtas 08 03 12

080314 * CER rašalo nuosėdos, kuriose yra pavojingų medžiagų

080315 CER rašalo dumblas, nenurodytas 08 03 14

080316 * ėsdinimo cheminių tirpalų CER likučiai

080317 * CER atliekų spausdinimo toneris, kuriame yra pavojingų medžiagų

080318 CER spausdinimo tonerio atliekos, kurios nepaminėtos 08 03 17

080319 * CER dispersiniai aliejai

080399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

080400 CER atliekos, susidarančios gaminant, formuojant, tiekiant ir naudojant klijus ir sandariklius (įskaitant hidroizoliacinius gaminius)

080409 * CER klijų ir sandariklių atliekos, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080410 CER klijų ir sandariklių atliekos, kurios nepaminėtos 08 04 09

080411 * CER klijų ir sandariklių nuosėdos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080412 CER klijų ir sandariklių dumblas, nenurodytas 08 04 11

080413 * CER vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir sandariklių, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080414 CER vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir sandariklių, nepaminėtų 08 04 13

080415 * CER vandeninės skystos atliekos, kuriose yra klijų ir sandariklių, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų

080416 CER vandeninės skystos atliekos, kuriose yra klijų ir sandariklių, nepaminėtos 08 04 15

080417 * CER dervos alyva

080499 CER atliekos, nenurodytos kitaip

080500 CER atliekos, kitaip nenurodytos 08

080501 * CER izocianatų atliekos

090000 CER ATLIEKOS IŠ FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS

090100 CER atliekos iš fotografijos pramonės

090101 * CER vandens pagrindu sukurti ir aktyvuojantys sprendimai

090102 * CER vandens pagrindo ofsetinių plokščių ryškinimo sprendimai

090103 * CER tirpiklių kūrimo sprendimai

090104 * CER fiksavimo tirpalai

090105 * CER plovimo tirpalai ir fiksavimo stabdymo tirpalai

090106 * CER atliekos, kuriose yra sidabro, susidariusios fotografijos atliekų apdorojimo vietoje

090107 CER fotojuostos ir popierius, kurių sudėtyje yra sidabro arba sidabro junginių

090108 CER fotojuostos ir popierius, be sidabro ar sidabro junginių

090110 CER vienkartinės kameros be baterijų

090111 * CER vienkartinės kameros su baterijomis, įtrauktos į 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03

090112 CER vienkartinės kameros, kurios nepaminėtos 09 01 11

090113 * EWC vandeninės skystos atliekos, gautos panaudojus sidabrą vietoje, kurios nepaminėtos 09 01 06

090199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100000 XNUMX CER ATLIEKŲ, PASIKURTŲ TERMINIU PROCESU

100100 CER atliekos, susidarančios šiluminėse elektrinėse ir kitose šiluminėse jėgainėse (išskyrus 19)

100101 CER dugno pelenai, šlakas ir katilo dulkės (išskyrus katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)

100102 CER akmens anglių lakieji pelenai

100103 CER lakieji pelenai iš durpių ir neapdorotos medienos

100104 * CER lengvi pelenai iš mazuto ir katilo dulkių

100105 CER kietosios atliekos, susidarančios vykstant kalcio pagrindu veikiančioms reakcijoms išmetamųjų dujų nusierinimo procesuose

100107 CER purvinos atliekos, susidarančios vykstant kalcio pagrindu veikiančioms reakcijoms išmetamųjų dujų nusierinimo procesuose

100109 * CER sieros rūgštis

100113 * CER lakieji pelenai iš emulsuotų angliavandenilių, naudojamų kaip kuras

100114 * CER dugno pelenai, šlakas ir katilo dulkės po bendro deginimo, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų

100115 CER dugno pelenai, šlakas ir katilų dulkės iš bendro deginimo, nenurodytos 10 01 14

100116 * CER lakieji pelenai iš bendro deginimo, kuriuose yra pavojingų medžiagų

100117 CER lakieji pelenai po bendro deginimo, kurie nepaminėti 10 01 16

100118 * Išmetamųjų dujų valymo CER atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

100119 CER atliekos, susidarančios dūmų valymo metu, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18

100120 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

100121 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 10 01 20

100122 * CER vandeninis dumblas iš katilų valymo operacijų, kuriuose yra pavojingų medžiagų

100123 CER vandeninis katilų valymo dumblas, nenurodytas 10 01 22

100124 Pseudo sluoksnio reaktorių CER smėlis

100125 CER atliekos, susidarančios sandėliuojant ir ruošiant kurą iš anglimi kūrenamų termoelektrinių

100126 CER atliekos, susidarančios apdorojant aušinimo vandenį

100199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100200 CER atliekos iš geležies ir plieno pramonės

100201 CER atliekos iš šlako apdorojimo

100202 CER neapdorotas šlakas

100207 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

100208 CER atliekos iš dūmų valymo, kitos nepaminėtos 10 02 07

100210 CER ridenimo dribsniai

100211 * EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, turinčios alyvų

100212 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 02 11

100213 * CER dumblas ir filtrų nuosėdos iš dūmų valymo, kuriose yra pavojingų medžiagų

100214 CER dumblas ir filtrų nuosėdos po dujų apdorojimo, kurios nepaminėtos 10 02 13

100215 CER kiti dumblai ir filtrų išspaudos

100299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100300 CER atliekos iš aliuminio terminės metalurgijos

100302 CER anodų fragmentai

100304 * EWC šlakai iš pirminės gamybos

100305 CER aliuminio oksido atliekos

100308 * CER druskos šlakas iš antrinės gamybos

100309 * EWC juodasis šlakas iš antrinės gamybos

100315 * CER nugriebimai, kurie yra degūs arba išskiria pavojingus kiekius degias dujas, susilietus su vandeniu

100316 CER nugriebimas, nepaminėtas 10 03 15

100317 * EWC dervos turinčios anodo gamybos atliekos

100318 CER turinčios anglies atliekos iš anodų gamybos, kurios nepaminėtos 10 03 17

100319 * CER išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

100320 CER dūmų dulkės, kurios nepaminėtos 10 03 19

100321 * EWC kiti milteliai ir dalelės (įskaitant iš rutulinių malūnų), kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų

100322 CER kiti milteliai ir dalelės (įskaitant gautus iš rutulinių malūnų), nepaminėtos 10 03 21

100323 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

100324 CER atliekos iš dūmų valymo, kitos nepaminėtos 10 03 23

100325 * CER dumblas ir filtrų nuosėdos iš dūmų valymo, kuriose yra pavojingų medžiagų

100326 CER dumblas ir filtrų nuosėdos po dujų apdorojimo, kurios nepaminėtos 10 03 25

100327 * Aušinimo vandens valymo EWC atliekas, kuriose yra alyvos

100328 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 03 27

100329 * CER atliekos, gautos apdorojant fiziologinį tirpalą ir juodąjį šlaką, kuriame yra pavojingų medžiagų

100330 CER atliekos, gautos apdorojant fiziologinį tirpalą ir juoduosius šlakus, kurios nepaminėtos 10 03 29

100399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100400 CER atliekos iš švino šiluminės metalurgijos

100401 * CER šlakai iš pirminės ir antrinės gamybos

100402 * CER priemaišos ir nuosėdos iš pirminės ir antrinės gamybos

100403 * CER kalcio arsenatas

100404 * CER išmetamųjų dujų dulkės

100405 * CER kiti milteliai ir dalelės

100406 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos

100407 * CER dumblas ir filtrų išspaudos iš dūmų valymo

100409 * Aušinimo vandens valymo EWC atliekas, kuriose yra alyvos

100410 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 04 09

100499 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100500 CER atliekų iš cinko terminės metalurgijos

100501 CER šlakai iš pirminės ir antrinės gamybos

100503 * CER išmetamųjų dujų dulkės

100504 CER kiti milteliai ir dalelės

100505 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos

100506 * CER dumblas ir filtrų išspaudos iš dūmų valymo

100508 * Aušinimo vandens valymo EWC atliekas, kuriose yra alyvos

100509 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 05 08

100510 * CER nuodegos ir nuosėdos, kurios yra degios arba, susilietus su vandeniu, pavojingais kiekiais išskiria degiąsias dujas

100511 CER nuodegos ir nuosėdos, kurios nepaminėtos 10 05 10

100599 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100600 CER atliekos iš vario šiluminės metalurgijos

100601 CER šlakai iš pirminės ir antrinės gamybos

100602 CER priemaišos ir nuosėdos iš pirminės ir antrinės gamybos

100603 * CER išmetamųjų dujų dulkės

100604 CER kiti milteliai ir dalelės

100606 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos

100607 * CER dumblas ir filtrų išspaudos iš dūmų valymo

100609 * Aušinimo vandens valymo EWC atliekas, kuriose yra alyvos

100610 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 06 09

100699 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100700 CER atliekos iš sidabro, aukso ir platinos šiluminės metalurgijos 100701 pirminės ir antrinės gamybos šlakai

100702 CER priemaišos ir nuosėdos iš pirminės ir antrinės gamybos

100703 CER kietosios atliekos, susidarančios apdorojant dūmus

100704 CER kiti milteliai ir dalelės

100705 CER dumblas ir filtrų likučiai, susidarę apdorojant dūmus

100707 * Aušinimo vandens valymo EWC atliekas, kuriose yra alyvos

100708 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 07 07

100799 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100800 CER atliekos, atsirandančios dėl kitų spalvotųjų mineralų šiluminės metalurgijos

100804 CER dulkės ir dalelės

100808 * CER sūrūs šlakai iš pirminės ir antrinės gamybos

100809 CER kitas šlakas

100810 * CER priemaišos ir nuoviros, kurios yra degios arba, susilietus su vandeniu, pavojingais kiekiais išskiria degiąsias dujas

100811 CER priemaišos ir nugriebimai, nepaminėtos 10 08 10

100812 * CER atliekos, kuriose yra dervos iš anodų gamybos

100813 CER turinčios anglies atliekos iš anodų gamybos, kurios nepaminėtos 10 08 12

100814 CER anodų fragmentai

100815 * CER išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

100816 CER dūmų dulkės, kurios nepaminėtos 10 08 15

100817 * CER dumblas ir filtrų nuosėdos iš dūmų valymo, kuriose yra pavojingų medžiagų

100818 CER dumblas ir filtrų nuosėdos po dujų apdorojimo, kurios nepaminėtos 10 08 17

100819 * Aušinimo vandens valymo EWC atliekas, kuriose yra alyvos

100820 EWC atliekos iš aušinimo vandens valymo, kurios nepaminėtos 10 08 19

100899 CER atliekos, nenurodytos kitaip

100900 CER atliekos, susidarančios lydant juodųjų metalų medžiagas

100903 CER lydantis šlakas

100905 * CER nenaudotos liejyklos formos ir šerdys, kuriose yra pavojingų medžiagų

100906 CER nenaudotos liejyklos formos ir šerdys, kurios nepaminėtos 10 09 05

100907 * CER naudojo liejimo formas ir šerdis, kuriose yra pavojingų medžiagų

100908 CER naudotos liejyklų formos ir šerdys, kurios nepaminėtos 10 09 07

100909 * CER išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

100910 CER dūmų dulkės, kurios nepaminėtos 10 09 09

100911 * EWC kitos kietosios dalelės, kuriose yra pavojingų medžiagų

100912 CER kitos kietosios dalelės, nepaminėtos 10 09 11

100913 * CER atliekų rišikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

100914 CER atliekų rišikliai, nepaminėtos 10 09 13

100915 * CER atliekų įtrūkimų detektoriaus gaminiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

100916 CER įtrūkimų detektorių gaminių atliekos, kurios nepaminėtos 10 09 15

100999 CER atliekos, nenurodytos kitaip

101000 CER atliekos liejant spalvotąsias medžiagas

101003 CER lydantis šlakas

101005 * CER nenaudotos liejyklos formos ir šerdys, kuriose yra pavojingų medžiagų

101006 CER nenaudotos liejyklos formos ir šerdys, kurios nepaminėtos 10 10 05

101007 * CER naudojo liejimo formas ir šerdis, kuriose yra pavojingų medžiagų

101008 CER naudotos liejyklų formos ir šerdys, kurios nepaminėtos 10 10 07

101009 * CER išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

101010 CER dūmų dulkės, kurios nepaminėtos 10 10 09

101011 * EWC kitos kietosios dalelės, kuriose yra pavojingų medžiagų

101012 CER kitos kietosios dalelės, nepaminėtos 10 10 11

101013 * CER atliekų rišikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

101014 CER atliekų rišikliai, nepaminėtos 10 10 13

101015 * CER atliekų įtrūkimų detektoriaus gaminiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

101016 CER įtrūkimų detektorių gaminių atliekos, kurios nepaminėtos 10 10 15

101099 CER atliekos, nenurodytos kitaip

101100 CER atliekos iš stiklo ir stiklo gaminių gamybos

101103 CER stiklo pluošto medžiagų atliekos

101105 CER dulkės ir dalelės

101109 * Termiškai neapdorotas CER atliekų mišinys, kuriame yra pavojingų medžiagų

101110 CER atliekų mišinys, termiškai neapdorotas, išskyrus nurodytus 10 11 09

101111 * EWC stiklo atliekos kietųjų dalelių pavidalu ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš katodinių spindulių vamzdžių)

101112 EWC stiklo atliekos, kurios nepaminėtos 10 11 11

101113 * CER stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

101114 CER stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13

101115 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

101116 CER atliekos iš dūmų valymo, kitos nepaminėtos 10 11 15

101117 * CER dumblas ir filtrų nuosėdos iš dūmų valymo, kuriose yra pavojingų medžiagų

101118 CER dumblas ir filtrų nuosėdos po dujų apdorojimo, kurios nepaminėtos 10 11 17

101119 * EWC kietosios nuotekų valymo vietoje atliekas, kuriose yra pavojingų medžiagų

101120 CER kietosios nuotekų valymo vietoje atliekos, kurios nepaminėtos 10 11 19

101199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

101200 CER atliekos iš keramikos gaminių, plytų, plytelių ir statybinių medžiagų gamybos

101201 CER atliekos iš junginių, kurie nebuvo termiškai apdoroti

101203 CER dulkės ir dalelės

101205 CER dumblas ir filtrų likučiai, susidarę apdorojant dūmus

101206 CER atliekų formos

101208 CER keramikos, plytų, plytelių ir statybinių medžiagų atliekos (termiškai apdorojamos)

101209 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

101210 CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kurios nepaminėtos 10 12 09

101211 * Stiklinimo operacijų CER atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

101212 CER atliekos, susidariusios dėl stiklinimo operacijų, išskyrus nurodytas 10 12 11 punkte

101213 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje

101299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

101300 CER atliekos, susidarančios gaminant cementą, kalkes ir gipsą bei gaminius iš šių medžiagų

101301 CER atliekos iš junginių, kurie nebuvo termiškai apdoroti

101304 CER atliekos deginant ir hidratuojant kalkes

101306 CER dulkės ir kietosios dalelės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13 punktuose)

101307 CER dumblas ir filtrų likučiai, susidarę apdorojant dūmus

101309 * Asbestcemenčio gamybos CER atliekos, kuriose yra asbesto

101310 Asbestcemenčio gamybos CER atliekos, kurios nepaminėtos 10 13 09

101311 CER atliekos, susidarančios gaminant kompozicines cemento pagrindo medžiagas, kurios nepaminėtos 10 13 09 ir 10 13 10

101312 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

101313 CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos, kurios nepaminėtos 10 13 12

101314 CER atliekos ir cemento dumblas

101399 CER atliekos, nenurodytos kitaip

101400 CER atliekų, susidarančių kremavimo krosnyse

101401 * CER atliekos iš dūmų valymo, kuriose yra gyvsidabrio

110000 CER ATLIEKOS, DĖL CHEMINIO METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS APDOVANOJIMO IR DANGOMIS; spalvotųjų metalų HIDROMETALURGIJA

110100 CER atliekos, susidarančios apdorojant ir dengiant metalus (pvz., galvaniniais procesais, cinkavimu, ėsdymu, elektrolitiniu valymu, fosfatavimu, šarminiu riebalų šalinimu, anodavimu)

110105 * CER marinavimo rūgštys

110106 * CER rūgštys, nenurodytos kitaip

110107 * CER marinavimo pagrindai

110108 * CER fosfatavimo dumblas

10109 * CER dumblai ir filtrų išspaudos, kuriose yra pavojingų medžiagų

110110 CER dumblas ir filtrų išspaudos, nepaminėtos 11 01 09

110111 * CER vandeniniai plovimo tirpalai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

110112 CER vandeniniai plovimo tirpalai, kurie nepaminėti 10 01 11

110113 * CER riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

110114 CER riebalų šalinimo atliekos, kurios nepaminėtos 11 01 13

110115 * CER eliuatai ir dumblai iš membraninių sistemų ir jonų mainų sistemų, kuriose yra pavojingų medžiagų

110116 * CER prisotintos arba panaudotos jonų mainų dervos

110198 * EWC kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

110199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

110200 CER atliekos, susidarančios hidrometalurginiu būdu apdorojant spalvotuosius metalus

110202 * CER atliekos iš cinko hidrometalurgijos (įskaitant jarozitą, goetitą)

110203 CER atliekos, susidarančios gaminant anodus vandeniniams elektrolitiniams procesams

110205 * Vario hidrometalurginio apdorojimo CER atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

110206 CER atliekos, gautos perdirbant vario hidrometalurgiją, išskyrus klasifikuojamas 11 02 05

110207 * EWC kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

110299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

110300 CER kietosios atliekos ir dumblas, susidarę grūdinimo procesuose

110301 * CER atliekos, kuriose yra cianido

110302 * EWC kitas atliekas

110500 CER atliekos, susidarančios karšto cinkavimo procesais

110501 CER kietas cinkas

110502 CER cinko pelenai

110503 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos

110504 * CER tamsus išparduotas

110599 CER atliekos, nenurodytos kitaip

120000 CER ATLIEKOS, DĖL METALŲ IR PLASTIKŲ APDOROJIMO IR FIZINIO IR MECHANINIO PAVIRŠIAUS APDOROJIMO

120100 CER atliekos, susidarančios fiziškai ir mechaniniu būdu apdorojant metalus ir plastikus

120101 CER drožlės ir juodųjų medžiagų drožlės

120102 CER juodųjų medžiagų dulkės ir kietosios dalelės

120103 CER drožlės ir spalvotųjų medžiagų drožlės

120104 CER dulkės ir spalvotųjų medžiagų kietosios dalelės

120105 CER drožlės ir plastikinių medžiagų drožlės

120106 * CER mineralinės mašinų alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

120107 * CER mineralinės mašinų alyvos, be halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

120108 * CER emulsijos ir tirpalai mašinoms, kurių sudėtyje yra halogenų

120109 * CER emulsijos ir tirpalai mašinoms, be halogenų

120110 * CER sintetinės mašinų alyvos

120112 * CER vaškai ir panaudoti riebalai

120113 CER suvirinimo atliekos

120114 * CER apdirbimo dumblai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

120115 CER apdirbimo dumblas, nenurodytas 12 01 14

120116 * CER atliekos abrazyvinės medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų

120117 CER abrazyvinių medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 12 01 16

120118 * CER metalo dumblas (šlifavimo, galandimo ir šlifavimo dumblas), kuriame yra alyvos 120119 * mašinų alyvos, lengvai biologiškai skaidžios

120120 * CER panaudoti šlifavimo korpusai ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų medžiagų

120121 CER panaudoti šlifavimo korpusai ir šlifavimo medžiagos, kurios nepaminėtos 12 01 20

120199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

120300 CER atliekos, susidariusios vandens ir garų riebalų šalinimo procesuose (išskyrus 11)

120301 * - vandeniniai plovimo tirpalai

120302 * CER atliekos, susidarančios riebalų šalinimo garais procesais

130000 CER ALIEJŲ ATLIEKOS IR SKYSTŲJŲ KURŲ ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir aliejų, nurodytus 05, 12 ir 19 skyriuose)

130100 CER alyvų atliekos hidraulinėms grandinėms

130101 * CER hidraulinės alyvos, kuriose yra PCB (1)

130104 * CER chlorintos emulsijos 130105 * nechlorintos emulsijos

130109 * CER mineralinės alyvos hidraulinėms sistemoms, chloruotos

130110 * CER mineralinės alyvos hidraulinėms sistemoms, nechloruotos

130111 * CER sintetinės alyvos hidraulinėms sistemoms

130112 * CER lengvai biologiškai skaidžios hidraulinės grandinės alyvos

130113 * CER kitos alyvos hidraulinėms sistemoms

130200 CER variklio alyvos, pavarų dėžės alyvos ir tepalinės alyvos atliekos

130204 * CER atliekos mineralinės chloruotos variklių, pavarų dėžės ir tepalų alyvos

130205 * CER mineralinės nechloruotos variklių, pavarų dėžės ir tepimo alyvos

130206 * CER sintetinės variklio, pavarų dėžės ir tepimo alyvos atliekos

130207 * CER lengvai biologiškai skaidoma variklio, pavarų dėžės ir tepimo alyva

130208 * CER kitos variklio, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos

130300 CER izoliacinės ir šilumai laidžios alyvos atliekos

130301 * CER izoliacinės ir šilumai laidžios alyvos, turinčios PCB

130306 * CER chloruotos mineralinės izoliacinės ir šilumai laidžios alyvos, kurios nepaminėtos 13 03 01

130307 * CER nechloruotos izoliacinės ir šilumai laidžios mineralinės alyvos

130308 * CER sintetinės izoliacinės ir šilumai laidžios alyvos

130309 * CER izoliacinės ir šilumai laidžios alyvos, lengvai biologiškai skaidžios

130310 * CER kitos izoliacinės ir šilumai laidžios alyvos

130400 CER triumo alyvos

130401 * CER triumo alyvos iš vidaus vandenų laivybos

130402 * CER triumo alyvos iš molų kanalizacijos

130403 * CER kitos triumo alyvos iš navigacijos

130500 CER alyvos/vandens atskyrimo produktai

130501 * CER kietosios atliekos iš smėlio kamerų ir naftos/vandens atskyrimo produktai

130502 * CER dumblas iš naftos/vandens atskyrimo produktų

130503 * CER dumblas iš rinktuvų

130506 * CER alyvos, pagamintos atskiriant alyvą / vandenį

130507 * CER aliejiniai vandenys, gaunami atskiriant alyvą / vandenį

130508 * CER atliekų mišiniai iš smėlio kamerų ir alyvos/vandens separatorių

130700 CER skystojo kuro atliekos

130701 * CER mazutas ir dyzelinis kuras

130702 * CER nafta

130703 * EWC kitas kuras (įskaitant mišinius)

130800 CER naudotos alyvos, nenurodytos kitaip

130801 * CER dumblas ir emulsijos, pagamintos gėlinimo procesuose

130802 * CER kitos emulsijos

130899 * EWC atliekos, neapibrėžtos kitaip

140000 CER ATLIEKOS ORGANINIAI TIRPIKLIAI, ALŠALUMAI IR PROPELENTAI (išskyrus 07 ir 08)

140600 CER organiniai tirpikliai, šaltnešiai ir putplasčio atliekos / aerozoliniai raketiniai junginiai

140601 * CER chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

140602 * CER kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai, halogeninti

140603 * CER kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

140604 * CER dumblas arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintų tirpiklių

140605 * CER dumblas arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių

150000 CER PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, skudurai, FILTRACINĖS MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI (NENUSTATYTA KITAI)

150100 CER pakuotėms (įskaitant miesto pakuočių atliekas, kurios renkamos atskirai)

150101 CER popierinė ir kartoninė pakuotė

150102 CER plastikinė pakuotė

150103 CER medinė pakuotė

150104 CER metalinė pakuotė

150105 CER pakuotė iš kompozicinių medžiagų

150106 CER mišrios medžiagos pakuotė

150107 CER stiklo pakuotė

150109 CER tekstilinė pakuotė

150110 * CER pakuotė, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba jomis užterštos

150111 * CER metalinė pakuotė, kurioje yra pavojingų kietų poringų matricų (pvz., asbesto), įskaitant tuščias slėgines talpyklas

150200 CER absorbentai, filtravimo medžiagos, skudurai ir apsauginiai drabužiai

150202 * CER absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant alyvos filtrus, nenurodytus kitaip), skudurai ir apsauginiai drabužiai, užterštos pavojingomis medžiagomis

150203 CER absorbentai, filtravimo medžiagos, skudurai ir apsauginiai drabužiai, nepaminėti 15 02 02

160000 CER ATLIEKŲ, NENURODYTO KITAIP SĄRAŠE

160100 CER eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, priklausančios įvairioms transporto rūšims (įskaitant ne keliais mobilias mašinas) ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo ir transporto priemonių priežiūros atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08)

160103 CER nebenaudojamos padangos

160104 * CER eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

160106 CER eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nėra nei skysčių, nei kitų pavojingų komponentų

160107 * CER alyvos filtrai

160108 * CER komponentai, kuriuose yra gyvsidabrio

160109 * CER komponentai, kuriuose yra PCB

160110 * CER sprogstamieji komponentai (pvz., „oro pagalvės“)

160111 * CER stabdžių kaladėlės su asbestu

160112 CER stabdžių trinkelės, kurios nepaminėtos 16 01 11

160113 * CER stabdžių skysčiai

160114 * CER antifrizo skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

160115 CER antifrizo skysčiai, nepaminėti 16 01 14

160116 CER talpyklos suskystintoms dujoms

160117 CER juodieji metalai

160118 CER spalvotieji metalai

160119 CER plastikas 160120 stiklas

160121 * EWC pavojingi komponentai, nepaminėti 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14

160122 CER komponentai, nenurodyti kitaip

160199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

160200 CER atliekos iš elektros ir elektroninės įrangos

160209 * CER transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

160210 * CER nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB arba jais užteršta, nepaminėta 16 02 09

160211 * CER nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, HCFC, HFC

160212 * CER nebenaudojama įranga, kurioje yra asbesto laisvuose pluoštuose

160213 * EWC nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų komponentų (2), nepaminėtų 16 02 09 ir 16 02 12

160214 CER nebenaudojama įranga, išskyrus nurodytą 16 02 09–16 02 13 punktuose

160215 * CER pavojingi komponentai pašalinti iš nebenaudojamos įrangos

160216 CER komponentai, pašalinti iš nebenaudojamos įrangos, išskyrus nurodytus 16 02 15

160300 CER nespecifiniai produktai ir nenaudojami produktai

160303 * CER neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

160304 CER neorganinės atliekos, kurios nepaminėtos 16 03 03

160305 * CER organinės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

160306 EWC organinės atliekos, kurios nepaminėtos 16 03 05

160400 CER sprogmenų atliekų

160401 * CER šaudmenų atliekų

160402 * CER atliekų fejerverkai

160403 * CER kitų sprogmenų atliekos

160500 CER dujos slėginiuose konteineriuose ir cheminių medžiagų atliekos

160504 * CER dujos slėginėse talpyklose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingų medžiagų

160505 CER dujos slėginėse talpyklose, kurios nepaminėtos 16 05 04

160506 * EWC laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų arba kurios iš jų susideda, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

160507 * CER atliekų neorganinių cheminių medžiagų, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų arba kurios iš jų susideda

160508 * CER atliekas organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų arba kurios iš jų susideda

160509 EWC cheminių medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 16 05 06, 16 05 07 ir 16 05 08

160600 CER baterijos ir akumuliatoriai

160601 * CER švino rūgšties akumuliatoriai

160602 * nikelio-kadmio baterijos

160603 * CER baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

160604 CER šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)

160605 kitos baterijos ir akumuliatoriai

160606 * CER elektrolitai iš baterijų ir akumuliatorių, renkami atskirai

160700 CER atliekos, susidarančios valant transportavimo ir laikymo cisternas ir statines (išskyrus 05 ir 13)

160708 * EWC atliekas, kuriose yra alyvos

160709 * EWC atliekas, kuriose yra kitų pavojingų medžiagų

160799 CER atliekos, nenurodytos kitaip

160800 CER panaudotų katalizatorių

160801 Panaudoti CER katalizatoriai, kurių sudėtyje yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)

160802 * CER panaudoti katalizatoriai, kurių sudėtyje yra pavojingų pereinamųjų metalų (3) arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių

160803 CER panaudoti katalizatoriai, kurių sudėtyje yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių, nenurodyti kitaip

160804 CER skystojo katalizinio krekingo panaudoti katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)

160805 * Panaudoti CER katalizatoriai, kurių sudėtyje yra fosforo rūgšties

160806 * CER panaudoti skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai

160807 * CER panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis medžiagomis

160900 CER oksiduojančios medžiagos

160901 * CER permanganatai, pavyzdžiui, kalio permanganatas

160902 * CER chromatai, pavyzdžiui, kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

160903 * CER peroksidai, pavyzdžiui, vandenilio peroksidas

160904 * CER oksiduojančios medžiagos, nenurodytos kitaip

161000 CER vandeninės skystos atliekos, skirtos apdoroti už objekto ribų

161001 * CER vandeniniai atliekų tirpalai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

161002 CER vandeninių atliekų tirpalai, nenurodyti 16 10 01

161003 * CER vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

161004 CER vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03

161100 CER pamušalų ir ugniai atsparių medžiagų likučiai

161101 * CER anglies pagrindu pagaminti pamušalai ir ugniai atsparūs metalurgijos procesai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

161102 CER anglies pagrindu pagaminti pamušalai ir ugniai atsparūs metalurgijos procesai, nenurodyti 16 11 01

161103 * CER kiti įdėklai ir ugniai atsparūs metalurgijos procesai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

161104 CER kiti metalurginių procesų apmušalai ir ugniai atsparios medžiagos, kurios nepaminėtos 16 11 03

161105 * CER pamušalai ir ugniai atsparūs ne metalurgijos procesai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

161106 CER pamušalai ir ugniai atsparios medžiagos iš nemetalurginių procesų, nenurodytos 16 11 05

170000 XNUMX CER ATLIEKŲ ATLIEKANT STATYBOS IR GRINDIMO OPERACIJUS (ĮSKAITANT UŽTERŠTŲ AIKŠTELIŲ DIRVĄ) 

170100 CER betonas, plytos, plytelės ir keramika

170101 CER cementas

170102 CER plytos

170103 CER plytelės ir keramika

170106 * CER betono, plytų, plytelių ir keramikos mišiniai arba šlakai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

170107 Betono, plytų, plytelių ir keramikos CER mišiniai arba šlakai, nenurodyti 17 01 06

170200 CER mediena, stiklas ir plastikas

170201 CER mediena

170202 CER stiklas

170203 CER plastikas

170204 * EWC stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų medžiagų arba jomis užterštos

170300 CER bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir deguto turintys produktai

170301 * CER bituminiai mišiniai, kurių sudėtyje yra akmens anglių dervos

170302 CER bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01

170303 * EWC akmens anglių derva ir deguto turintys produktai

170400 CER metalai (įskaitant jų lydinius) 170401 varis, bronza, žalvaris

170402 CER aliuminis

170403 CER švinas

170404 CER cinkas

170405 CER geležis ir plienas

170406 CER skarda

170407 CER mišrūs metalai

170409 * CER metalo atliekos, užterštos pavojingomis medžiagomis

170410 * CER kabeliai, impregnuoti nafta, akmens anglių derva ar kitomis pavojingomis medžiagomis

170411 CER kabeliai, nepaminėti 17 04 10

170500 CER žemė (įskaitant dirvožemį iš užterštų vietų), uolos ir gilinimo purvas

170503 * CER žemė ir uolienos, kuriose yra pavojingų medžiagų

170504 CER žemė ir uolienos, nepaminėtos 17 05 03

170505 * CER gilinimo purvas, kuriame yra pavojingų medžiagų

170506 CER gilinimo gruntas, nenurodytas 17 05 05

170507 * CER skalda geležinkelio pylimams, kurioje yra pavojingų medžiagų

170508 CER skalda geležinkelio balastui, išskyrus paminėtą 17 05 07

170600 CER izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto

170601 * CER izoliacinės medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto

170603 * CER kitos izoliacinės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų arba kurios iš jų susideda

170604 CER izoliacinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 06 01 ir 17 06 03

170605 * CER statybinės medžiagos, kurių sudėtyje yra asbesto

170800 CER gipso pagrindu pagamintos statybinės medžiagos

170801 * CER gipso pagrindu pagamintos statybinės medžiagos, užterštos pavojingomis medžiagomis

170802 CER gipso pagrindu pagamintos statybinės medžiagos, kurios nepaminėtos 17 08 01

170900 CER kitos statybos ir griovimo atliekos

170901 * CER statybos ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

170902 * CER statybos ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., sandarikliai, kurių sudėtyje yra PCB, PCB turinčios dervos grindų dangos, PCB turintys vandeniui nelaidūs stiklo elementai, PCB turintys kondensatoriai)

170903 * EWC kitos statybos ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų medžiagų

170904 CER mišrios statybos ir griovimo atliekos, kurios nepaminėtos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

180000 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR VETERINARIJOS SEKTORIAUS AR SUSIJUSIOS TYRIMŲ VEIKLOS SUSIDAROTOS CELTŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvės ir viešojo maitinimo atliekas, tiesiogiai nesusijusias su terapiniu apdorojimu)

180100 CER atliekos iš gimdymo palatų ir atliekos, susijusios su žmonių ligų diagnostika, gydymu ir prevencija

180101 CER pjovimo objektai (išskyrus 18 01 03)

180102 CER anatominės dalys ir organai, įskaitant plazmos maišelius ir kraujo atsargas (išskyrus 18 01 03)

180103 * CER atliekos, kurios turi būti surinktos ir pašalintos taikant specialias atsargumo priemones, kad būtų išvengta infekcijų

180104 atliekos, kurių negalima rinkti ir šalinti laikantis specialių atsargumo priemonių, kad būtų išvengta infekcijų (pvz., tvarsčiai, tvarsčiai, paklodės, vienkartiniai drabužiai, higieninės servetėlės)

180106 * EWC cheminės medžiagos, susidedančios iš pavojingų medžiagų arba kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų

180107 EWC cheminės medžiagos, kurios nepaminėtos 18 01 06

180108 * CER citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

180109 CER vaistai, nepaminėti 18 01 08

180110 * CER amalgamos atliekos po odontologinių procedūrų

180200 CER atliekos, susijusios su gyvūnų ligų tyrimais ir diagnostika, gydymu ir prevencija

180201 CER pjovimo objektai (išskyrus 18 02 02)

180202 * CER atliekos, kurios turi būti surinktos ir pašalintos taikant specialias atsargumo priemones, kad būtų išvengta infekcijų

180203 CER atliekos, kurių negalima rinkti ir šalinti laikantis specialių atsargumo priemonių, kad būtų išvengta infekcijų

180205 * EWC cheminės medžiagos, susidedančios iš pavojingų medžiagų arba kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų

180206 EWC cheminės medžiagos, kurios nepaminėtos 18 02 05

180207 * CER citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

180208 CER vaistai, nepaminėti 18 02 07

190000 CER ATLIEKOS, PAGAMINTOS IŠ ATLIEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, NUOTOJŲ VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ NE AIKŠTELĖJE, TAIP PAT VANDENS GERINIMAS IR JO PARUOŠIMAS PRAMONINIAM NAUDOJIMUI

190100 CER atliekos, susidariusios deginant atliekas arba pirolizę

190102 CER juodosios medžiagos, išgaunamos iš dugno pelenų

190105 * CER filtrų likučiai po dūmų valymo

190106 * CER vandeninės skystos atliekos, susidariusios apdorojant dūmus ir kitas vandenines skystas atliekas

190107 * CER kietosios išmetamųjų dujų valymo atliekos

190110 * CER panaudota aktyvuota anglis, naudojama dūmams valyti

190111 * CER dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų medžiagų

190112 CER dugno pelenai ir šlakas, nepaminėti 19 01 11

190113 * CER lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

190114 CER lakieji pelenai, nepaminėti 19 01 13

190115 * EWC katilų pelenai, kuriuose yra pavojingų medžiagų 190116 katilų dulkės, kurios nepaminėtos 19 01 15

190117 * CER pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

190118 EWC pirolizės atliekos, kurios nepaminėtos 19 01 17

190119 Pseudo sluoksnio reaktorių CER smėlis

190199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

190200 CER atliekos, susidarančios specifiniu cheminiu-fiziniu būdu apdorojant pramonines atliekas (įskaitant dekromatizaciją, decianaciją, neutralizavimą)

190203 CER atliekų mišiniai, sudaryti tik iš nepavojingų atliekų

190204 * CER mišrios atliekos, kuriose yra bent vienos pavojingos atliekos

190205 * Cheminio-fizinio apdorojimo CER dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

190206 Cheminio ir fizinio apdorojimo CER dumblas, nenurodytas 19 02 05

190207 * CER alyvos ir koncentratai, pagaminti atskyrimo procese

190208 * CER skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

190209 * CER kietosios degiosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

190210 CER degiosios atliekos, kurios nepaminėtos 19 02 08 ir 19 02 09

190211 * EWC kitos atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

190299 CER atliekos, nenurodytos kitaip

190300 CER stabilizuotos / sukietintos atliekos (4)

190304 * EWC atliekos pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies (5) stabilizuotos

190305 CER stabilizuotos atliekos, kurios nepaminėtos 19 03 04

190306 * CER atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, sukietintos

190307 EWC sukietintos atliekos, kurios nepaminėtos 19 03 06

190400 CER sustiklintos atliekos ir stiklinimo atliekos

190401 CER stiklintos atliekos

190402 * CER lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos

190403 * CER nestiklinta kieta fazė

190404 CER vandeninės skystos atliekos, susidarančios grūdinant stiklintas atliekas

190500 CER atliekos, susidarančios aerobiniu būdu apdorojant kietąsias atliekas

190501 CER nekompostuota komunalinių ir panašių atliekų dalis

190502 CER nekompostuota gyvulinių ir augalinių atliekų dalis

190503 CER kompostas neatitinka specifikacijos

190599 CER atliekos, nenurodytos kitaip

190600 CER atliekos, susidarančios anaerobiniu būdu apdorojant atliekas

190603 CER skysčiai, pagaminti anaerobiniu būdu apdorojant miesto atliekas

190604 CER digestatas, gautas anaerobiniu būdu apdorojant miesto atliekas

190605 CER skysčiai, pagaminti anaerobiniu būdu apdorojant gyvūninės arba augalinės kilmės atliekas

190606 CER digestatas, gautas anaerobiniu būdu apdorojant gyvūninės arba augalinės kilmės atliekas

190699 CER atliekos, nenurodytos kitaip

190700 CER sąvartyno filtratas

190702 * CER sąvartyno filtratas, kuriame yra pavojingų medžiagų

190703 CER sąvartyno filtratas, nenurodytas 19 07 02

190800 CER atliekos iš nuotekų valymo įrenginių, nenurodytos kitaip

190801 CER sietas

190802 Smėlio šalinimo CER atliekos

190805 CER dumblas, susidaręs valant miesto nuotekas

190806 * CER prisotintos arba panaudotos jonų mainų dervos

190807 * CER tirpalai ir nuosėdos, gautos regeneruojant jonų mainų dervas

190808 * CER atliekos iš membraninių sistemų, kuriose yra pavojingų medžiagų

190809 CER aliejų ir riebalų mišiniai, pagaminti atskiriant aliejų ir vandenį, kurių sudėtyje yra tik maistinių aliejų ir riebalų

190810 * EWC alyvų ir riebalų mišiniai, gaunami atskiriant aliejų/vandenį, kiti nepaminėti 19 08 09

190811 * Pramoninių nuotekų, kuriose yra pavojingų medžiagų, biologinio valymo CER dumblas

190812 Pramoninių nuotekų biologinio valymo CER dumblas, nenurodytas 19 08 11

190813 * CER dumblas, turintis pavojingų medžiagų iš kitų pramoninių nuotekų valymo būdų

190814 Kito pramoninių nuotekų valymo CER dumblas, nenurodytas 19 08 13

190899 CER atliekos, nenurodytos kitaip

190900 CER atliekos, susidarančios išvalant vandenį arba paruošiant jį pramoniniam naudojimui

190901 CER kietosios atliekos, susidarančios pirminio filtravimo ir atrankos procesais

190902 CER dumblas, pagamintas vandens skaidrinimo procesuose

190903 CER dumblas, pagamintas dekarbonizacijos procesais

190904 CER panaudota aktyvuota anglis

190905 CER prisotintos arba išnaudotos jonų mainų dervos

190906 CER tirpalai ir dumblas, gaunami regeneruojant jonų mainų dervas

190999 kitaip neapibrėžtos atliekos

191000 CER atliekos, gautos smulkinant metalo turinčias atliekas

191001 CER geležies ir plieno atliekos

191002 CER spalvotųjų metalų atliekos

191003 * CER pūkai - lengvoji frakcija ir milteliai, turintys pavojingų medžiagų

191004 CER pūkai – lengva frakcija ir dulkės, nepaminėtos 19 10 03

191005 * CER kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų medžiagų

191006 CER kitos frakcijos, nepaminėtos 19 10 05

191100 CER atliekos, susidarančios regeneruojant naftą

191101 * CER panaudoto molio filtrai

191102 * CER rūgšties dervos

191103 * CER vandeninės skystos atliekos

191104 * CER atliekos, susidarančios gryninant kurą su bazėmis

191105 * CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, kuriame yra pavojingų medžiagų

191106 CER dumblas iš nuotekų valymo vietoje, nenurodytas 19 11 05

191107 * CER atliekos, susidarančios išvalius dūmus

191199 CER atliekos, nenurodytos kitaip

191200 CER atliekos, susidarančios mechaninio atliekų apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, tankinimo, granuliavimo) metu, nenurodytos kitaip

191201 CER popierius ir kartonas

191202 CER juodieji metalai

191203 CER spalvotieji metalai

191204 CER plastikas ir guma

191205 CER stiklas

191206 * CER mediena, kurioje yra pavojingų medžiagų

191207 CER mediena, nepaminėta 19 12 06

191208 CER tekstilės gaminiai

191209 CER mineralai (pvz., smėlis, uolienos)

191210 CER degios atliekos (RDF: kuras, gaunamas iš atliekų)

191211 * CER kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant mišrias medžiagas), kuriose yra pavojingų medžiagų

191212 CER kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant mišrias medžiagas), kurios nepaminėtos 19 12 11

191300 CER atliekos, susidarančios melioruojant ir valant požeminį vandenį

191301 * CER melioracijos metu susidariusios kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų

191302 CER kietosios melioracijos atliekos, išskyrus nurodytas 19 13 01 punkte

191303 * Melioracijos metu susidaręs CER dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

191304 Melioracijos operacijų CER dumblas, nenurodytas 19 13 03

191305 * CER dumblas iš požeminio vandens valymo operacijų, kuriuose yra pavojingų medžiagų

191306 CER dumblas iš požeminio vandens valymo operacijų, nenurodytas 19 13 05

191307 * EWC vandeninės skystos atliekos ir vandeniniai koncentratai iš požeminio vandens valymo operacijų, kuriuose yra pavojingų medžiagų

191308 CER vandeninės skystos atliekos ir vandeniniai koncentratai iš požeminio vandens valymo operacijų, nenurodyti 19 13 07

200000 XNUMX CER BUITINIŲ ATLIEKŲ (BUITINIŲ IR PANAŠIŲ KOMERCINĖS IR PRAMONĖS VEIKLOS TAIP PAT ĮSTAIGŲ ATLIEKŲ), ĮSKAITANT ATSKIRTO SURENKIMO ATLIEKAS

200100 CER frakcijos, kurios turi būti renkamos atskirai (išskyrus 15 01 00)

200101 CER popierius ir kartonas

200102 CER stiklas

200108 CER biologiškai skaidžios atliekos iš virtuvių ir valgyklų

200110 CER drabužiai

200111 CER tekstilės gaminiai

200113 * CER tirpikliai

200114 * CER rūgštys

200115 * CER šarminės medžiagos

200117 * CER fotocheminės medžiagos

200119 * CER pesticidai

200121 * CER fluorescencinės lempos ir kitos gyvsidabrio turinčios atliekos

200123 * CER nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

200125 CER maistiniai aliejai ir riebalai

200126 * EWC aliejai ir riebalai, nepaminėti 20 01 25

200127 * CER dažai, rašalas, klijai ir dervos, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų

200128 CER dažai, rašalas, klijai ir dervos, nepaminėtos 20 01 27

200129 * CER plovikliai, kuriuose yra pavojingų medžiagų

200130 CER plovikliai, nepaminėti 20 01 29

200131 * CER citotoksiniai ir citostatiniai vaistai

200132 CER vaistai, nepaminėti 20 01 31

200133 * EWC baterijos ir akumuliatoriai, minimi 16 06 01, 16 06 02 ir 16 06 03, taip pat nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų

200134 CER baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33

200135 * EWC nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nepaminėta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų komponentų (6)

200136 nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nepaminėta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35

200137 * CER mediena, kurioje yra pavojingų medžiagų

00138 CER mediena, nepaminėta 20 01 37

200139 CER plastikas

200140 CER metalas

200141 CER atliekos, susidarančios valant kaminus ir dūmtraukius

200199 CER kitos frakcijos, nenurodytos kitaip

200200 XNUMX CER sodo ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

200201 CER biologiškai skaidžios atliekos

200202 CER žemė ir uoliena

200203 CER kitos biologiškai neskaidžios atliekos

200300 CER kitos komunalinės atliekos

200301 CER nerūšiuotos komunalinės atliekos

200302 CER atliekos iš prekyviečių

200303 CER likučiai iš gatvių valymo

200304 CER septinio rezervuaro dumblas

200306 CER atliekos iš nuotekų valymo

200307 CER didelių gabaritų atliekos

200399 CER komunalinės atliekos, nenurodytos kitaip

PERKAME VARĮ

KĄ MES DAROM

aliuminio laužas

LEIDIMO TIKRINIMAS IR ATSAKYMO ATSAKYMO VERTĖS ĮVERTINIMAS

aliuminio laužas

KOMERCINĖ PARAMA PIRKANT IR PARDUODAMI

VISŲ RŪŠIŲ ATLIEKŲ PIRKIMAS IR TIESIOGINIS PARDAVIMAS, NET IR PAVOJINGŲ

Jie kalba apie mus

Pagrindinis meniu

Tik įmonėms. 8-12 ir 14-18 val
METALŲ RINKA

NEMOKAMAI
PERŽIŪRĖTI